مطالبات مردم در انتخابات با اتمام فرآیند رای اعتماد به وزرا زنده شد/ تأکید بر پرهیز دولت از دوقطبی‌سازی

مطالبات مردم در انتخابات با اتمام فرآیند رای اعتماد به وزرا زنده شد/ تأکید بر پرهیز دولت از دوقطبی‌سازی

نظرات

ارسال نظر