برجام براساس بی‌اعتمادی به آمریکا نوشته شده/ ایران‌هراسی برای فراموشی آرمان فلسطین است

برجام براساس بی‌اعتمادی به آمریکا نوشته شده/ ایران‌هراسی برای فراموشی آرمان فلسطین است

نظرات

ارسال نظر