شرط بازگشت فتنه‌گران به نظام/ خزانه‌خالی را باور کنیم یا فساد 8 هزار میلیاردی را؟/ ابتکار داشتن گرین‌کارت را تکذیب کرد

شرط بازگشت فتنه‌گران به نظام/ خزانه‌خالی را باور کنیم یا فساد 8 هزار میلیاردی را؟/ ابتکار داشتن گرین‌کارت را تکذیب کرد

نظرات

ارسال نظر