توضیحات اژه ای درباره حصر کروبی !

توضیحات اژه ای درباره حصر: چه کسی گفته خروج ماموران امنیتی از خانه #کروبی عملی شده است. این دروغ محض است که برخی منتشر کردند.

نظرات

ارسال نظر