احیای شان و منزلت معنوی زن  پر افتخارترین دستاورد انقلاب

    انقلاب اسلامی انقلاب ارزشها بود در بهبوهه ی تضاد ارزش ها و ضد ارزش ها،رخداد انقلاب با مبانی فکری واعتقادی اسلامی و آموزها ی والای قرآنی، نگاه ویژه ای به زن هدیه داد. اسلام به زن از حیث انسانیت نگاه می کند نه جنسیت، تفاوتی در حقوق شخصی مرد و زن نیست لذاملاک برتری را نه نوع جنسیت بلکه تقوا و ارزش های اخلاقی معرفی می کند.

  به گزارش شرق 24 و به نقل از پایگاه تحلیلی خبری البرزبان: در طول تاریخ تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نگرش به زن، نقش اجتماعی و سیاسی زنان، ارزش ها و حقوق زنان دچار تحولات بعضا عمیقی شده است.بخشی از این نگاه به شکل تاریخی نشات گرفته از فرهنگ و اداب و رسوم بومی، محلی و ملی ملت ها و جوامع بوده است. بخشی دیگر نیز متاثر از نگاه نظامات، حکومت ها، جریانات سیاسی، رهبران و مکاتب دینی و اخلاقی بوده. طی دو سده ی اخیر اما روندهای فکری فراملی  سعی کرده اند با تشکیل انجمن ها، کنوانسیونها،و مکاتب فلسفی همچون فمینیسم به باز تعریف و تحول نگاه به جنسیت و حقوق اجتماعی زن در عصر کنونی بپردازند اما نتیجه اش انحطاط اخلاقی بیشتر و فروپاشی نهاد خانواده بوده است.   

سیما، وضعیت و  نوع نگرش به وجود زن مسلمان ایرانی پیش  از انقلاب اسلامی با پس از ان هرگز قابل قیاس نیست، با نفوذ و تبلیغات تفکر غربی و ارتباط با مظاهر تمدن غرب از زمان قاجارها، به تدریج زن وسیله ای برای اطفای شهوت قرار گرفت. با کشف حجاب در زمان رضاشاه و برداشتن حجاب از سر زنان در خیابانها، موج وسیعی از نگاه غیر الهی و مادی به زن در جامعه به راه افتاد روندی که در ۲۵ سال دوم بیش از پیش به سمت نگاه کاسبگرانه، مادی و اقتصادی سوق پیدا کر؛ در این جامعه زن شایسته زنی بود که زیبا و برهنه بود، درصد بسیار نا چیزی از زنان سواد داشتند( حدود۲۹ درصد کمتر از مردان) عمدتا بی سواد بودند. فساد اخلاقی و سو استفاده از زنان در دربار، کاباره ها و سینما بیداد می کرد. امام خمینی (ره) در این باره چنین می فرمایند که در زمان شاه سابق، شاه لاحق، با اسم این که زن را می خواهند آزاد کنند ظلم ها کردند به زن، زن را از ان مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند زن را از ان مقام معنویتی