حال صنعت سنگ‎آهن خوب نیست؛ آقای روحانی فکری کنید!

نظرات

ارسال نظر