سیم کارت کودک نیاز به مقررات بیشتر ندارد/ اپراتورها باید اقدام کنند

نظرات

ارسال نظر