70 درصد اراضی کشاورزی خراسان شمالی سند ندارد

رضا جباران شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه از 100 درصد اراضی استان فقط 10 درصد سند تک برگی صادر شده است اظهار کرد: تا 3 سال آینده همه اراضی کشاورزی خراسان شمالی سند دار می شوند.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر از سال گذشته گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح 31 هزار و 500 هکتار قرار داد در 6 شهرستان خراسان شمالی بسته شده که در حال اجرا می باشد.
جباران افزود: در اجرای طرح کاداستر 3 هزار و 400 هکتار قرارداد در بجنورد، 6 هزار و 200 هکتار در مانه و سملقان، فاروج 7 هزار و 700 هکتار، گرمه 2 هزار و 200 هکتار و شیروان 11 هزار هکتار صورت گرفته و هم اکنون کار اجرایی آن 60 درصد پبشرفت فیزیکی دارد.
مدیر کل امور اراضی خراسان شمالی گفت: از محل اعتبارات سال 95، 17 میلیارد ریال برای کاداستر در این استان انعقاد قرارداد داشته ایم.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که افزون بر 300 هزار هکتار آن اراضی و 40 هزار هکتار باغ است.
***
سایت ایرنای خراسان شمالی به نشانی http://www.irna.ir/nkhorasan ، کانال تلگرامی به نشانی https://t.me/irnabojnurd و صفحه اختصاصی ایرنای خراسان شمالی هم در اینستاگرام به نشانی ttps://www.instagram.com/irnabojnurd در دسترس همگان است.
هم چنین هموطنان گرامی دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را به نشانی https://t.me/irnaBOJ تلگرام کنند.
7186/ 6042 خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سیدحسین قدسی

نظرات

ارسال نظر