دانشجویانی که جهادی زندگی میکنند

بیش از 800 نفر از دانشجویان دانشگاه های خراسان رضوی در غالب طرح اردوهای جهادی جهت بازسازی مناطق زلزله زده و انجام معاینات پزشکی شرکت کرده اند.

 

نظرات

ارسال نظر