به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  ایرنا، محمدحسین مقیمی روز یکشنبه افزود: شائبه فعالیت های انتخاباتی برخی افراد مانند محمود احمدی نژاد وجود دارد که این موارد را رصد می کنیم.

وی ادامه داد: اگر با موارد دیگری هم روبرو شویم اطلاعات این فعالیت ها را جمع آوری و رسیدگی می کنیم.