• امام جمعه بجنورد

    جامعه امروزما به صداقت نیاز دارد

      امام جمعه بجنورد با اشاره به سالروز شهادت امام صادق (ع)گفت: امروز ما به صداقت و خدمت بی منتی همچون سیره امام صادق در جامعه نیاز داریم.

    • ۲۰:۳۶,جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷

  •  جامعه امروزما به صداقت نیاز دارد