• انتصاب سلطانی به عنوان مسئول مرکز افکارسنجی

  با حکم سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی، قربانعلی سلطانی به عنوان مسئول مرکز افکارسنجی و رصد شاخص های اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد.

  • ۱۹:۵۳,شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

 • انتصاب سلطانی به عنوان مسئول مرکز افکارسنجی
 • 3 انتصاب  جدید در استانداری خراسان شمالی

  استاندار خراسان شمالی با صدور احکام جداگانه، مدیران کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری و دفتر هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد .

  • ۱۹:۴۴,شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

 • 3 انتصاب  جدید در استانداری خراسان شمالی