• ۵ کتابخانه سیار روستایی در سطح استان فعال است

    • Mon, 15 Oct 2018 16:01:17 +3:30

    مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با اشاره به فعالیت 5 کتابخانه سیار در سطح استان گفت: به منظور توزیع عادلانه امکانات فرهنگی برنامه‌هایی برای مناطق روستایی و کم برخوردار انجام می‌شود که از جمله آنها راه‌اندازی کتابخانه سیار در این مناطق است.

    بیشتر بدانید