• دغدغه ای از نوع فضای مجازی/ ضرورت مدیریت اطلاعات

    • Tue, 05 Feb 2019 16:07:28 +3:30

    استفاده از فضای سایبری روز به روز گسترده تر و همه گیرتر می شود. با ورود فضای مجازی به اجتماع مزایا و محاسن زیادی در بحث توسعه علم، اطلاع رسانی، کسب وکار، ارتباطات و... و در کنار آن آسیب هایی هم به اجتماع و خانواده ها وارد شد که نتیجه نبود آگاهی و یک باره وارد شدن به این فضا بود.

    بیشتر بدانید