• اعتقاد به شعار «ما می توانیم» موجب شکوفایی استعداد‌ها می شود

    • Sun, 17 Jun 2018 12:22:35 +3:30

    عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خیلی از ملت ها و مردم استعداد دارند اما آن چیزی که موجب شکوفایی استعداد ها می شود ایمان، باور و امید است. ایمان، اعتقاد، باور و امید به آینده و اعتقاد به اینکه من توانایی دارم و می توانم این عنصر روحی وروانشناختی است که می آید و انسان ها را به قله ها هدایت می کند.

    بیشتر بدانید