• بانک اطلاعاتی اماکن تاریخی شهر همدان جمع‌آوری شده است

    • Mon, 15 Oct 2018 17:20:40 +3:30

    رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه بانک اطلاعاتی اماکن تاریخی شهر همدان جمع‌آوری شده است، گفت: شناسایی باز زنده‌سازی و احیای تمام بناهای تاریخی رها شده در سطح شهر از اولویت‌های کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری است.

    بیشتر بدانید