• حربه های رسانه ای در فضای مجازی

    • Sun, 07 Oct 2018 13:56:42 +3:30

    رسانه های معاند انقلاب اسلامی ایران از سال های گذشته تا کنون با حربه های گوناگون جنگ رسانه ای و با دروغ پراکنی و شایعه سعی در منحرف کردن افکار عمومی و به تعبیر رهبری سعی در مسموم کردن فکر مردم مخصوصا جوانان این نظام کرده اند.

    بیشتر بدانید