• ایلام زخم خورده نماینده ناکارآمد

    • Wed, 13 Jun 2018 14:27:21 +3:30

    این رویکرد منفعلانه میرزایی باعث شده تا حتی خود فعالان اصلاح طلب استان نیز در یادداشت هایی بر علیه وی انتقادات صریحی را به رشته تحریر درآورند و از رویه و عملکرد وی انتقاد کنند.

    بیشتر بدانید