• غیرت عرب ایرانی به اسلام

    • Sat, 07 Apr 2018 14:38:39 +3:30

    مردم عرب ایران همواره در طول تاریخ غیرت و وفاداری خود نسبت به اسلام و کشور را بارها اثبات کرده اند لذا تمامی مسئولان، موظف به رعایت اصول نظام اسلامی و رفع بی عدالتی های روا شده به این مردم هستند.

    بیشتر بدانید