• خطر بی آبی برای نخیلات دشتستان

    • Sun, 17 Jun 2018 12:22:01 +3:30

    در سراسر کشور ایران شهرستان دشتستان را بیشتر بنام بخاطر نخیلات می شناسند و می توان گفت این نخیلات اعتبار و خوش نامی را برای این شهرستان به ارمغان آورده اند به همین خاطر لقب نگین سبز استان بوشهر را به دشتستان نسبت داده‌اند

    بیشتر بدانید