• اجرای طرح «گشت‌های رضویون» بسیج در سرخس

    • Mon, 11 Feb 2019 01:05:38 +3:30

    فرمانده سپاه سرخس با تاکید بر اینکه تقویت شاخص های امنیتی و ایجاد احساس امنیت از مهم ترین مطالبه عمومی است، گفت: به منظور برقراری و تقویت امنیت پایدار، طرح «گشت های رضویون» بسیج در مناطق مختلف شهرستان سرخس اجرایی شده است.

    بیشتر بدانید