• استقبال تیم مذاکره کننده از گزاره برگ ملی هسته‌ای

    • Fri, 03 Jul 2015 17:14:23 +3:30

    محسن کاظمی نماینده ویژه قائم‌مقام وزیر امور خارجه با بیان اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای کشور از جزئیات گزاره برگ ملی مطلع شده اند، اظهار داشت: من در تماسی که با قائم مقام آقای ظریف در وین داشتم تمامی جزئیات این گزاره برگ را اعلام کردم که با استقبال تیم مذاکره کننده روبرو شد.

    بیشتر بدانید