• ائتلاف سعودی از یمن چه می‌خواهد؟

    • Wed, 20 Jun 2018 11:53:01

    ایده جدید «ناتوی خلیج فارس» و اینکه یمن اولین صحنه آزمایش نمونه موفقیت‌های این ناتو خلیجی است فکری کاملا احمقانه شمرده می‌شود که نتایجی فاجعه بار و پیامدهایی خطرناک برای همه منطقه خواهد داشت.

    بیشتر بدانید