• فیلم/یاغی قربانی جدید راموس نشد

    • Thu, 16 Aug 2018 00:56:28

    راموس که تخصص خاصی در مصدوم کردن ستاره‌های حریف دارد اینبار سعی در ناکار آمد کردن کاستا داشت که دراین امر ناکام ماند.البته در نیمه دوم هم یاغی حرکت راموس را با لگدی که به سر وی زد تلافی کرد.

    بیشتر بدانید