• امثال پهلبد، شوهران صوری بودند

    • Tue, 14 Aug 2018 18:52:45

    در روزهای گذشته مهرداد پهلبد، همسر شمس پهلوی، بر اثر کهولت در خارج از کشور درگذشت. این مناسبت بهانه‌ای شد تا کارنامه او بازخوانی شود و آشنایان درباره پیشه و پیشینه وی، به بیان خاطرات خود بپردازند.

    بیشتر بدانید