• حرکت عجیب مربی خارجی تراکتور: مقصر اصلی من هستم/ ستارگان در آسمانند در زمین ستاره سازی نکنید

    • 11 Aug 2018 08:08:44 +0430

    رفتار تاسف بار محسن افشانی در بیمارستان با ویلچر در اولین مصاحبه بعد از شکست در ورزشگاه آزادی، مربی خارجی به شکل عجیب توجه خبرنگاران را جلب کرد او برخلاف همه مربیان ایرانی که بعد از شکست تقصیرها را به گردن مدافعان اشتباهات خط میانی و حمله می اندازند گفت همه تقصیرها را گردن اوست. او در اظهار نظر جالب دیگر در پاسخ به سوال خبرنگار در باره ستارگان خریداری شده گفت که من فقط یک ستاره در آسمان می بینم ستاره ای در زمین نمی بینم.

    بیشتر بدانید