• ماجرای ملاقات آیت‌الله خوئی و فرح در پاییز57 چه بود؟

    • 2018-08-08 12:57:52

    خبرهایی که از نجف می‌رسد حکایت از این دارد که آیت‌الله خوئی همسر شاه را به حضور پذیرفته وصحبتهای مثبتی بین طرفین درباره لزوم حفظ آرامش در ایران رد و بدل شده است. هرچند تلویزیون و رادیو صوت و فیلمی از این دیدار پخش نمی‌کنند، ولی خبر را اینگونه اعلام می‌کنند: «شهبانو پس از زيارت و انجام نماز در جوار مرقد مطهر حضرت علي (ع) از کسالت حضرت آيت الله آقاي حاج سيد ابوالقاسم موسوی خويی مرجع عاليقدر جهان تشيع اطلاع حاصل کردند و از ايشان عيادت فرمودند. مرجع عاليقدر شيعيان جهان ...[ طي اين ديدار ]... برای حفظ و بقای استقلال ايران و رفاه و آسايش مردم تنها کشور شيعه اثنی عشری دعا کردند.»

    بیشتر بدانید