• گفت و شنود/ دو قسمتی
  • گفت و شنود/ دو قسمتی

    • Tue, 16 Oct 2018 20:11:06 GMT

    روزنامه‌های زنجیره‌ای چرا درباره بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان و بازجویی کشورهای اروپایی از او سکوت محض کرده‌اند و لام تا کام حرف نمی‌زنند؟!

    بیشتر بدانید