• قاچاق کتاب در روز روشن
  • قاچاق کتاب در روز روشن

    • Tue, 14 Aug 2018 07:40:55 GMT

    من و ۱۱نفر دیگر از مؤلفان و مترجمان که به من وکالت داده بودند، علیه انتشارات طرح نو شکایت کردیم. کارشناسان تأیید کردند که چاپ‌های موجود در بازار، چاپ قدیم کتاب نیست.

    بیشتر بدانید