• نقش بنی‌صدر در ترورهای دهه ۶۰
 • نقش بنی‌صدر در ترورهای دهه ۶۰

  • Sat, 28 Jul 2018 06:04:00 GMT

  یکی از کمک‌های بنی‌صدر به منافقین، تجهیز این گروهک تروریستی بود. به‌طوری‌که سازمان به دلیل کمک‌های مالی بنی‌صدر توانسته بود مقدار قابل توجهی سلاح از طریق واسطه‌های عراقی از راه کردستان وارد کند.

  بیشتر بدانید
 • هدف از تطهیر رضاخان چیست؟
 • هدف از تطهیر رضاخان چیست؟

  • Fri, 25 May 2018 20:49:00 GMT

  مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه رضاخان مطابق اسناد آمریکایی ها جاسوس انگلستان است، گفت: رضا خان در تاریخ خیلی شأنش نازلتر از این حرف ها است که عده ای وقت خود را صرف تطهیر او بکنند.

  بیشتر بدانید
 • تاریخ بدعهدی اروپاییان با ایران
 • تاریخ بدعهدی اروپاییان با ایران

  • Mon, 21 May 2018 12:03:18 GMT

  انگلستان با توجه به همسایگی ایران با هند و تجربه لشکرکشی‌های گذشته ایران در زمان نادر به این منطقه تلاش کرد ایران را تضعیف و با جدایی بخش‌های اقتصادی ایران، بنیان‌های اقتصاد را نابود کند.

  بیشتر بدانید