• عاقبت داعش‌های وطنی
  • عاقبت داعش‌های وطنی

    • Mon, 18 Jun 2018 15:30:08 GMT

    امروز محمد ثلاث یکی از عاملان فتنه در خیابان پاسداران که با جنایت داعش گونه داغی بر دل مردم و خانواده ناجا گذاشت، اعدام شد.

    بیشتر بدانید