• آخرین عکس
  • آخرین عکس "لنین" قبل از مرگ

    • Wed, 20 Jun 2018 07:37:37 GMT

    ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین (۱۹۲۴-۱۸۷۰) تئوریسین و انقلابی کمونیست روسی، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.

    بیشتر بدانید