• فیلم/ سنت عجیب ژاپنی با قدمت 780 سال!
  • فیلم/ سنت عجیب ژاپنی با قدمت 780 سال!

    • Tue, 16 Oct 2018 14:51:56 GMT

    بر اساس افسانه‌های ژاپن، قدمت این سنت که خوردن نوعی چای است به ۷۸۰ سال پیش برمی گردد؛ به زمانی که به لطف راهبان بودایی ساکنان منطقه این فرصت یافته‌اند تا برای اولین بار مزۀ چای را امتحان کنند.

    بیشتر بدانید