• نشست گروه هفت یا گروه ۱+۶؟
  • نشست گروه هفت یا گروه ۱+۶؟

    • Wed, 13 Jun 2018 15:07:28 GMT

    سخنان تکروانه ترامپ و تهدید او به قطع روابط تجاری نشستی را که قرار بود به ترمیم اختلاف‌نظرها بی‌انجامد به نمایش شکاف‌های عمیقِ فراآتلانتیک تبدیل کرد.

    بیشتر بدانید