• تروریسم سرگرمی‌ساز !
 • تروریسم سرگرمی‌ساز !

  • Tue, 09 Oct 2018 16:18:25 GMT

  سرپا ماندن این شبکه‌ها به‌واسطه دلال‌های عرب صورت می‌پذیرفت، آن هم عمدتا عرب‌هایی که دلال خرید و فروش دختران ایرانی در کشور امارات بودند.

  بیشتر بدانید
 • رهبری چه وقت وارد میدان می‌شوند؟
 • رهبری چه وقت وارد میدان می‌شوند؟

  • Tue, 09 Oct 2018 08:42:56 GMT

  جاهایی هست که رهبری احساس میکند اگر در این‌جا به مسؤولی که وظیفه‌ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‌ی بسیار خطرناکی در مسیر عمومی ملت پیش می‌آید. لذا وارد میدان می‌شود.

  بیشتر بدانید