• دوگانگی در کشور های حوزه خلیج فارس

  • Mon, 13 Aug 2018 22:30:56

  کشور های حاشیه خلیج فارس در یک دوگانگی هویتی قرار گرفته اند، از سویی به ظاهر قصد دارند که به احکام و شریعت اسلام پایبند باشند و از طرف دیگر نیز برای اینکه بتوانند صنعت توریسم و اقتصاد خود را مطابق میل غرب و شرق بچرخانند، دقیقا برخلاف شریعت اسلام عمل می کنند.

  بیشتر بدانید
 • ترویج انحرافات اخلاقی در شبکه های وهابی

  • Wed, 08 Aug 2018 21:26:15

  وهابیت از یک سو در شبکه های دینی مردم را از عذاب قبر می ترساند و از سوی دیگر در شبکه های دیگر خود هنر مبتذل و انحرافات اخلاقی را ترویج می دهد. هدف آنها ارائه تعریفی بدوی از اسلام و همچنین نابود سازی فرهنگ اصیل عربی اسلامی است.

  بیشتر بدانید