• فیلم/ فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه روی خطوط آهن

    • Wed, 10 Oct 2018 10:28:14

    بخشی از پل یک بزرگراه در استان آمور روسیه روی خطوط راه آهن عبوری از زیر پل این بزرگراه فرو ریخت. این حادثه زمانی روی داد که یک کامیون حامل بار روی این بزرگراه در حال تردد بود. راننده کامیون دراین حادثه صدمه دید و به بیمارستان منتقل شد./ گزارش از یورونیوز

    بیشتر بدانید