• عکس/ گلِ پرپر شده استقلال!

    • Thu, 13 Dec 2018 18:42:40 +3:30

    بازبینی صحنه منجر به گل نشان می‌دهد گل استقلال توسط صیادمنش سالم بوده و اشتباه داور به قیمت از دست رفتن دو امتیاز برای استقلال همراه بوده است.

    بیشتر بدانید