• ماهدشت غرق‌در معضلات‌شهری و فرهنگی/ پاسکاری مسئولیت بین مدیران متولی

    • Wed, 12 Dec 2018 16:04:04 +3:30

    ماهدشت که هنوز هم برخی به «مردآباد» نام قدیمش می شناسند یکی از شهرستان های البرز است که با وجود توسعه شهرنشینی آن به دلیل پایین بودن قیمت ملک در آن جمعیت مهاجر زیادی را پذیرفته و در نتیجه این شهر هم از حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیرمجاز در امان نمانده است و همین امر موجب مشکلات فرهنگی و شهری زیاد در این مناطق حاشیه ای شده است.

    بیشتر بدانید