• کج سلیقگی ها را به امام نسبت ندهید

    • Thu, 07 Jun 2018 18:00:26 +3:30

    پاسداشت امام یعنی عمل کردن به رفتار امام، گرامیداشت یاد امام یعنی قدم نهادن در راه امام نه تحریف منش امام، در کجای تاریخ انقلاب دیده اید که این رهبر سرنوشت ساز منطق، عقلانیت و آزاداندیشی را با کج سلیقگی فدای احساسات زودگذر کند؟!

    بیشتر بدانید