• نمایندگان گیلانی مخالف FATF کدام اند؟!

    • Thu, 19 Jul 2018 19:06:54 +3:30

    لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحه‌هایی است که در مجلس دهم مطرح شده و با مخالفت‌های زیادی در داخل و خارج از مجلس مواجه شده است.

    بیشتر بدانید