• ماجـرای پـزشـکیان و جـام جـهانی 2018 !

    • Sun, 17 Jun 2018 18:36:10 +3:30

    اصولاً وقتی مستندات سفر یک نماینده به روسیه جهت شرکت در جام جهانی در روزهای آتی منتشر می‌شود، نماینده در مظان انتقادات به‌جای دروغگو خطاب کردن رسانه‌ها با استناد به عدم حضورش در جام جهانی، انصراف خود را اعلام می‌کند!

    بیشتر بدانید