• مسئولِ تطهیر دانه درشت‌ها کیست؟

    • Tue, 16 Oct 2018 17:31:05 +3:30

    گاهاً در میان بزرگ‌مردان و خیران نام‌دار آذربایجان‌شرقی عده‌ای انگشت‌شمار نیز حاضر می‌شوند و با صرف چند صد میلیون تومان زندانی آزاد می‌کنند اما این افراد کیستند؟!

    بیشتر بدانید