• نشسته در غبار!

  • Mon, 10 Dec 2018 15:53:14 +3:30

  بعید نیست پزشکیان این‌بار دور نایب رئیسی مجلس را خط بکشد چرا که ماندن در مجلس به نایب رئیسی یکساله می‌ارزد.

  بیشتر بدانید
 • نایب رئیس جایِ رئیس را گرفت!

  • Wed, 05 Dec 2018 16:55:35 +3:30

  در اتفاقی نادر نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با تصمیم اکثریت اعضاء جایگزین رئیس این انجمن شد تا مدت ریاست نهرین در انجمن چند ماه بیشتر طول نکشد.

  بیشتر بدانید