• رشد ۳۰ درصدی زکات فطریه نسبت به سال گذشته

    • Sun, 17 Jun 2018 13:02:39 +3:30

    رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) پلدشت گفت: مبالغ جمع آوری شده تا پایان ساعات کاری روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه به حساب دبیر خانه شورای زکات فطریه واریز می شود و در کمتر از ۴۸ ساعت این مبالغ به حساب مددجویان شهرستان واریز و قابل برداشت است.

    بیشتر بدانید