• تنبلی اجتماعی؛ از فرد تا ساختار

    • Tue, 16 Oct 2018 14:54:00 +3:30

    تنبلی اجتماعی از مواردی است که به ایرانیان نسبت داده می شود و در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و نمودهای آن نیز در جامعه ایران موجود است، از جمله پایین بودن بهره وری کار، تعطیلات فراوان، اضافه وزن و کم تحرکی.

    بیشتر بدانید