• وکیل الدوله حامی قاچاق و مشروب؟!

    • Tue, 11 Dec 2018 12:01:22 +3:30

    هفته پیش یک قاچاقچی مشروبات الکی در نقطه صفر مرزی اشنویه توسط مدافعان امنیت مرزها کشته شد که باز هم رسانه های ضدانقلاب خارجی و شبه ضدانقلاب داخلی با دروغ پراکنی و مظلوم نمایی به اسم «کولبر»، علیه نظام و محافظان مرزها جوسازی کردند.

    بیشتر بدانید