• صدای سازندگی یا ارگان رسمی ترامپ

    هفته نامه صدا در جدیدترین شماره خود که امروز منتشر شد از تیتر "دوراهی جنگ و صلح" برای روی جلد نشریه خود استفاده کرد. این هفته نامه به تحلیل اقدامات اخیر ایران و آمریکا و حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پرداخته است.

    • ۱۰:۲۴,یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

  • صدای سازندگی یا ارگان رسمی ترامپ
شرق 24