• معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی خبر داد

    حضور خراسان شمالی در جشنواره سفرهٔ ایرانی و فرهنگ گردشگری

    معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی از حضور این استان در دومین سری از سلسله جشنواره‌های منطقه‌ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در منطقه 4 کشور خبر داد.

    • ۱۴:۳۷,سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

  • حضور خراسان شمالی در جشنواره سفرهٔ ایرانی و فرهنگ گردشگری