• مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی:

    آغاز واگذاری 4500 فقره انشعاب فاضلاب جدید در بجنورد

    مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از آغاز واگذاری 4500 فقره انشعاب فاضلاب جدید در دو منطقه از شهر بجنورد مرکز استان بااعتباری بالغ‌بر 33 میلیارد ریال آغاز شد.

    • ۱۰:۰۴,چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

  • آغاز واگذاری 4500 فقره انشعاب فاضلاب جدید در بجنورد