• معاون اقتصادی استانداری خراسان شمالی:

    عرضه نان باکیفیت یکی از اولویت‌های مهم کارگروه آرد و نان است

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی گفت: نان به‌عنوان قوت اصلی مردم نقش مهمی در سبد خانوارهای ایرانی دارد و به همین سبب باید توجه ویژه‌ای به روند تولید و عرضه نان باکیفیت داشته باشیم.

    • ۱۵:۱۱,سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

  • عرضه نان باکیفیت یکی از اولویت‌های مهم کارگروه آرد و نان است