• معاون فرهنگی ارشاد خراسان شمالی خبر داد

    برگزاری جشنواره صنعت چاپ در خراسان شمالی

    معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی از برگزاری دومین جشنواره صنعت چاپ این استان در دوازدهم شهریورماه خبر داد.

    • ۱۲:۴۵,شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

  • برگزاری جشنواره صنعت چاپ در خراسان شمالی