• هتل اختر کروبی و موسوی چگونه است؟!

    برخلاف مهدی کروبی، میرحسین موسوی شوق سفرهای ایران‌گردی در دوران تأمین حفاظتی را ندارد؛ او ترجیح داد در عید نوروز سال 93 به همراه دخترانش به ویلای یکی از آشنایانش در شمال کشور سفر کند.

    • ۱۳:۰۰,شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

  • هتل اختر کروبی و موسوی چگونه است؟!