•   نامه جمعی گسترده از فعالان رسانه‌ای به محمدباقر قالیباف

    الگویی قابل اعتنا از مدیریت جهادی فراروی مدیران کشور قرار گرفته است

       جمعی از فعالان رسانه‌ای در نامه‌‌ای به شهردار سابق تهران تأکید کرده‌اند که مدیریت جهادی و انقلابی وی بر شهر توانست کیفیت زندگی مردم را ارتقا ببخشد و در عین حال مدیریت شهری را از یک نهاد فنی و خدماتی به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل کند.

    • ۱۷:۱۳,شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

  • الگویی قابل اعتنا از مدیریت جهادی فراروی مدیران کشور قرار گرفته است