• فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی:

    ماموریت اصلی سپاه تولید قدرت بازدارندگی است

      فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با بیان اینکه وظیفه اصلی سپاه تولید قدرت بازدارندگی است، گفت: این قدرت تنها در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

    • ۱۷:۴۰,شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

  •  ماموریت اصلی سپاه تولید قدرت بازدارندگی است