• معاون وزیر جهادکشاورزی در بجنورد:

    عملکرد تولید انگور دیم در خراسان شمالی بالاتر از میانگین کشوری است

      معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خراسان شمالی عملکرد دیم 7.5 تن در هکتار است که حدود 3.5 تن بالاتر از میانگین کشوری است که نشان از استعداد ذاتی این منطقه و توانایی تبدیل شدن به قطب تولید انگور کشور است.

    • ۱۹:۵۶,شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

  •  عملکرد تولید انگور دیم در خراسان شمالی بالاتر از میانگین کشوری است