• ابهامات عجیب در ماجرای سقوط دانشجوی دانشگاه تهران

    خودکشی تحت‌فشار یا سقوط تصادفی از ارتفاع؟

    برخی از دوستان مسعود محمدی پیام معتقدند که دانشگاه به دنبال این است که این حادثه را غیرعمدی بداند تا از زیر بار فشار دانشجویان در خصوص سنگ‌اندازی‌های دانشگاه درراه دانشجوها رهایی پیدا کند. زیرا ادعاهای صورت گرفته و منتسب به یکی از نزدیکان او، اصلاً ادعاهای منطقی نیست. ازلحاظ منطقی کسی که قصد خودکشی دارد به دیگران اعلام قبلی نمی‌کند که به دنبال این کار است.

    • ۱۲:۵۲,یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

  • خودکشی تحت‌فشار یا سقوط تصادفی از ارتفاع؟